Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på nasjonalromantisk dikting

(frå kapitlet "Førestillinga om det norske")

Innhald Form
 • førestilling om at "folkesjela" kom til
  uttrykk i språk og dikting
 • nasjonalromantikk
 • skildringar av norsk folkekultur
 • skildringar av norsk natur
 • norsk historie, vikingtid, 1200-talet
 • framheving av det typisk norske
 • fedrelandskjærleik

Bondeforteljingar:

 • allvitande synsvinkel

Eventyr og segner:

 • talemålsnære replikkar og delvis fornorsking
  av det danske skriftspråket i setningsbygnad,
  norske ord og uttrykk ("eventyrstilen")

Lyrikk:

 • tradisjonell form med fast rytme og enderim
 • norske ord og uttrykk
 • både bokmål og nynorsk

(Fr s. 263 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Johan Herman Wessel
 • Johan Nordahl Brun
 • Henrik Wergeland
 • Asbjørnsen og Moe
 • Jørgen Moe
 • Aasmund Olavson Vinje
 • Maurits Hansen
 • Bjørnstjerne Bjørson
 • Henrik Ibsen

Kunstnarar:

 • Tidemand og Gude
 • Ole Bull
 • Edvard Grieg

Vitskapsmenn:

 • P.A. Munch
 • Ivar Aasen
 • Knud Knudsen