Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn ved modernistisk dikting (1900-talet)

Innhald Form
 • detaljar frå kvardagslivet
 • framandgjering
 • religiøs lengsel
 • teknologi og natur
 • brot med sentralperspektivet
 • indre monolog
 • veksling mellom synsvinklar
 • drama: skiljet mellom sal og
  publikum blir brote ned
 • episk teater

(Frå s. 322 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Franz Kafka (Austerrike-Ungarn)
 • Bertolt Brecht (Tyskland)
 • Edith Södergran (Finland)
 • Karin Boye (Sverige)
 • Rolf Jacobsen