Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Quiz – digitale medium

Vel riktig altnerativ

  1. Facebook blei først brukt som:

  2. Når du bruker facebook:

  3. YouTube blei første gang lasta opp i

  4. YouTube er ein viktig marknadsføringskanal fordi

  5. Ein blogg kan sammanliknast med

  6. Ein rosablogg er:

  7. Blogg har stor påverknadskraft fordi

  8. Twitter kan karakteriserast som:

  9. Nettavisene vinn lesarar fordi

  10. Papiravisene består framleis fordi