Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn ved barokk litteratur

Innhald Form
 • sterk gudstru
 • lengsel etter det evige livet hos Gud,
  og bort frå det kaotiske og for-
  gjengelege i det jordiske livet 
 • unngå synd og oppnå frelse
 • kontrastar
 • sterke kjensler
 • utbroderingar og ornament
 • overdådigheit og overdrivingar
 • bibelske motiv

(Frå s. 224 i boka)

Viktige forfattarar:

 • John Milton (England)
 • Dorothe Engelbretsdotter (Noreg)
 • Petter Dass (Noreg)