Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på litteratur frå opplysningstida

Innhald Form
 • fridom, fornuft, framsteg
 • spreiing av kunnskap til folket
 • tru på at mennesket kan endre samfunnet
 • politisk revolusjonære tankar
 • kritisk tenking
 • enkel, avbalansert form
 • klarheit og orden
 • strenge reglar for komposisjon i mange kunstformer
 • i dramaa: loven om einskap i handling, stad
  og tid
 • i romanane og essaya: fascinasjon for det
  fantastiske og eksotiske

(Frå s. 236 i boka)

Viktige forfattarar: 

 • Voltaire (Frankrike)
 • Diderot (Frankrike)
 • Jonathan Swift (England/Irland)
 • Ludvig Holberg (Danmark/Noreg)