Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Quiz – retorikk

Vel riktig altnerativ

  1. Kva tydar omgrepet retorikk?

  2. Retorikkimgrepet stammar frå

  3. Etos tydar

  4. Logos tydar

  5. Patos tydar

  6. Kairos tydar

  7. Aptum tydar

  8. Ironi vil seie

  9. Eit retorisk spørsmål er

  10. Martin Luther King var