Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Henrik Ibsen: Vildanden – undervisningsopplegg

S3 Vildanden Ivan Kmit_dreamstime_xs_19467510.jpg

Opplegget er berekna til ca. 3 veker (ca. 1 vekes plenumsarbeid, resten individuell innsats).

Materiale: Klassesett av stykket, Fjernsynsteatrets framsyning (på NRK Skole) og bakgrunnsdokumenta nedanfor.

Prosjektplan og gruppeoppgåver: Vildanden-prosjekt.

Bakgrunnsstoff om Ibsen og skodespela hans: Henrik Ibsen.

Bakgrunnsstoff om teaterhistorie: Teaterhistorisk oversikt.