Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Litteraturen frå 1850 til 1900

Vel rett altnerativ

 1. Dei to viktigaste samfunnsklassane i siste halvdelen av 1800-talet var

 2. Charles Darwin kom med nye tankar og idear om

 3. Karl Marx kom med nye tankar og idear om

 4. John Stuart Mill kom med nye tankar og idear om

 5. Typisk for litteraturen i brytningstida mellom romantikk og realisme er at han ofte

 6. Georg Brandes var ein dansk litteraturkritikar som

 7. Ibsens stykke «Gengangere» handlar om

 8. Menneskesynet til realistane går ut på at

 9. Naturalistanes menneskesyn går ut på at

 10. Amalie Skram blei kritisert av mange for å skrive ope om

 11. Dei tidlege modernistane begynte å

 12. Dei tidlege modernistane skreiv om tema som

 13. Hamsun gjekk til angrep på dei store realistane som Ibsen og Bjørnson fordi han meinte dei

 14. Hamsun sjølv var oppteken av å skildre