Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kulturdebatten i 1930-åra og sentrallyrikk før 1945

Kulturdebatten i 1930-åra

Dei kulturradikale Dei kulturkonservative
 • tidsskrift: Mot Dag
 • politisk radikale, ofte kommunistar
 • kritiserte kyrkja og kristendommen
 • tilhengarar av Freuds teoriar
 • nokre namn: Erling Falk, Arnulf
  Øverland, Sigurd Hoel
 • tidsskrift: Vor Verden
 • politisk konservative
 • forsvarte dei kristne verdiane
 • motstandarar av Freuds teoriar
 • nokre namn: Ronald Fangen, Fredrik
  Ramm, Ole Kristian Hallesby

(Frå s. 329 i boka)

Kjenneteikn på sentrallyrikk før 1945

Innhald Form
 • allmennmenneskelege tema
 • fridomstrong
 • kampen for eit rettvist samfunn
 • tradisjonell fast form: inndelt i
  like strofer med fast rytme og
  rimmønster
 • tradisjonelle verkemiddel

(Frå s. 333 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Arnulf Øverland
 • Sigurd Hoel
 • Aksel Sandemose
 • Rolf Stenersen
 • Halldis Moren Vesaas
 • Inger Hagerup
 • Nordahl Grieg