Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å bruke retoriske omgrep i analyse av skriftlege tekstar
  • å bruke kunnskap du har om retorikk når du skriv eigne argumenterende tekstar
  • å skrive i ulike sjangrar som er relevante for eksamen, det vil seie retorisk analyse, skjønnlitterær analyse, artikkel, essay, kåseri og kortsvar
  • å disponere tekstane dine riktig og klare å gjennomføre ein saklig argumentasjon
  • om ulike språklege verkemiddel, både om korleis du bruker dei i analyse av andres tekstar og korleis du kan bruke dei i dine eigne
  • å bruke sitat og kjelder i tekstane dine og korleis du du set opp ei kjeldeliste
  • å vere kritisk til kjeldene dine og reflektere rundt dette i teksten din
  • å ta omsyn til personvern og opphavsrett når du bruker andres tekstar eller bilete
  • om korleis du med enkle grep skaper god flyt i ein tekst