Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på modernistisk dikting (1890-åra)

Innhald Form
 • storbyliv
 • framandkjensle
 • dyster stemning
 • psykologi - det ubevisste sjelelivet
 • dei individuelle tilfella
 • outsideren
 • mystikk
 • eksperiment med språk og form
 • prosa: veksling og blanding
 • lyrikk: frie vers
 • drama: brot med lovane om einskap

(Frå s. 301 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Charles Baudelaire (Frankrike)
 • Walt Whitman (USA)
 • Emily Dickinson (USA)
 • Sigbjørn Obstfelder
 • Vilhelm Krag
 • Knut Hamsun