Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – 1780–1850: Romantikken

Vel rett altnerativ

  1. Romantikken var ein reaksjon mot:

  2. Den viktigaste litterære sjangeren under romantikken var:

  3. Faust (i Goethes dikt med same namn):

  4. Wergeland var:

  5. Grunnlovens paragraf frå 1814 om å nekte jødar tilgjenge til Noreg:

  6. Stella var:

  7. Welhaven var: