Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Quiz – skriving

Vel riktig altnerativ

 1. Vanlege omgrep når vi analyserer lyrikk er

 2. Med episke tekstar meiner vi

 3. Når vi skal undersøkje forma i skjønnlitterære tekstar, ser vi etter

 4. Analyse og tolking av bilete inneber at

 5. Artikkelen skal ha

 6. Kåseriet skal ha

 7. Eit typisk essay

 8. Kortsvaret er ein tekst som

 9. Rett kjeldebruk

 10. Rett føring er å

 11. Når du søkjer informasjon på Internett, er det viktig å