Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på nyrealistisk dikting

Innhald Form
 • etiske og eksistensielle spørsmål
 • menneske i valsituasjonar
 • arbeidardikting
 • skildrar klasseskilje og
  industrisamfunn
 • solidaritet med dei svake
 • store, realistiske forteljingar:
  livshistorier og slektskrøniker
 • vidarefører naturalismens trekk
  med røyndomsnære replikkar
 • dalekt og munnleg stil

(Frå s. 312 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Ernest Hemingway (USA)
 • Sigrid Undset
 • Olav Duun
 • Johan Falkberget
 • Rudolf Nilsen
 • Oskar Braaten
 • Cora Sandel
 • Nini Roll Anker