Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
6

Tidslinje norsk språkhistorie

Nokre viktige milepålar:

 • 1350: Svartedauden, norsk skriftspråk døyr ut
 • 1380: Union med Danmark
 • 1500-talet: Dansk bibel og kyrkjepråk i Noreg
 • 1814: Unionen blir oppløyst, men dansk framleis skriftspråk
 • 1830: Språkdebatt, Wergeland tek til orde for fornorsking
 • 1840-talet: Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr
 • 1850: Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkesprog
 • 1862: Knud Knudsens framlegg til fornorsking vedteke
 • 1885: "Landsmål" (nynorsk) blir likestilt med dansk-norsken
 • 1905: Unionen med Sverige blir oppløyst
 • 1907: Første rettskrivingsreform, dansk-norsken får namnet "riksmål"
 • 1917: Reform med tanke på tilnærming mellom dei to målformene
 • 1938: Reform – samnorsktanken blir vidareført, mange radikale former i bokmål
 • 1950-talet: Stor motstand mot samnorsken
 • 1972: Norsk språkråd oppretta. Samnorsktanken blir forlate og språkstriden stilnar
 • 1981 og 2005: Bokmålsreformer der mange konservative former igjen blir tillatne
 • 2000-talet: Kamp mot anglonorsk like viktig som rettskrivingsendringar og språkstrid
 • 2012: Nynorskreform der ein del konservative former går ut