Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å setje tekstar inn i ein historisk og litteraturhistorisk samanheng
  • å kunne forklare korleis innhald og form i ein tekst er knytt til kvarandre
  • lese mange ulike sjangrar og peike på kva som kjenneteiknar dei
  • analysere tekstar, reflektere rundt form og innhald og seie noko om kva du oppfattar som meininga med teksten
  • å kjenne att og beskrive korleis førestillingar om det norske kjem til uttrykk i tekstar frå 1700-talet til 1870-åra
  • om kva som kjenneteiknar den realistsike og den modernistiske tradisjonen i norsk litteratur og kjenne til tekstar som er skrivne innanfor kvar av desse tradisjonane
  • om ulike kunstuttrykk og om at det er nyttig å sjå dei i lys av kvarandre