Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på postmodernistisk dikting

Motiv og tema Form
 • samanbrot for dei store forteljingane
 • akseptert kaos
 • enkeltmennesket i sentrum
 • personane er sjølvopptekne
 • likegyldig haldning
 • kva er språk?
 • masker og roller
 • kropp
 • stilblanding
 • leik og eksperiment
 • ironi
 • parodi
 • lån frå andre tekstar
 • metalitteratur
 • teksten er open - lesaren må
  sjølv vere aktiv

(Frå boka s. 368)

Viktige forfattarar:

 • Håvard Rem
 • Cathrine Grøndahl
 • Eldrid Lunden
 • Erlend Loe
 • Jon Fosse

Realistiske trendar:

 • Kjell Askildsen
 • Lars Saabye Christensen
 • Frode Grytten
 • Ingvar Ambjørnsen
 • Hanne Ørstavik
 • Karl Ove Knausgård
 • Bjarte Breiteig
 • Krim ("Nordic Noir")