Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Barokken og det makabre – biletanalyse

S3 Litteratur David med Goliaths hode_s.jpg

Framstillinga i barokken av det makabre kan samanliknast med interessa for vald i vår tid slik det mellom anna kjem fram i PC-spel og film. Det makabre rører sterkt ved kjenslene våre, og det er umogleg å stille seg likegyldig til det.

Spørsmål

  1. Kva myte er biletet henta frå? Kvifor trur du kunstnaren valde å framstille han med dette motivet?
  2. Finn bilete eller forteljingar frå i dag som inneheld liknande element. Kva er likskapen, og kva er forskjellane?
  3. Drøft denne påstanden: Mykje av kunsten i barokken var politisk og religiøs propaganda, mens i dag er det makabre meir eit kommersielt verkemiddel.

Andre makabre bilete frå barokken:

Caravaggio: Judith halshogger Holofernes (Signatur 3 s. 220)

Rembrandt: Samson blir blinda, 1636