Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Quiz

Vel riktig altnerativ

  1. Kva tyder Inventio?

  2. Kvifor er det viktig å skape truverd?

  3. Kvifor er det viktig å førebu seg godt?

  4. Kva er viktig med ei framføring?

  5. Korleis bør stemma brukast?

  6. Kva tyder logos?

  7. Kva tyder kairos?

  8. Kva er viktig når du bruker eit presentasjonsverktøy?

  9. Kva er viktig for å få ei god vurdering på framføringa?

  10. Du er ein god lyttar når du: