Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Litteraturen etter 1980

Vel rett altnerativ

 1. Med globalisering meiner vi:

 2. Mange postmodernistiske tekstar handlar om:

 3. Kjenneteikn ved postmodernismens skrivemåtar er:

 4. Ein metaroman:

 5. Den nordiske kriminallitteraturen etter 1980:

 6. Skitenrealismen:

 7. Kjell Askildsen og Bjarte Breiteig representerer:

 8. Lars Saabye Christensen, Ingvar Ambjørnsen og Frode Grytten skriv:

 9. Faksjon er litteratur som bruker:

 10. Den moderne arbeidarlitteraturen er prega av:

 11. Store forteljingar som ikkje er realistiske finst i: