Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Folkedikting

Vel rett altnerativ

  1. Folkedikting er skapt av

  2. Eventyr er

  3. Tretalsregelen betyr

  4. Eventyra er nesten

  5. Eit kunsteventyr

  6. Ei sagn er nesten

  7. Ei vandrehistorie er ein type moderne

  8. Eventyr og segner har

  9. Folkediktinga blei skriven ned

  10. Dei norske eventyra blei skrivne ned av