Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – 800–1350: Norrøn litteratur

Vel rett altnerativ

  1. Kva tydar namnet på landet vårt?

  2. Båtane til vikingane:

  3. Då nordmennene kom til Island:

  4. Synsvinkelen i islendingesagaen er:

  5. Den eldre Edda er:

  6. Ifølgje den norrøne religionen budde menneska i:

  7. Kristendommen kom:

  8. «Heimskringla» er det same som:

  9. «Kongsspegelen» var:

  10. Dei første bøkene i vikingtida var laga av: