Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å beskrive og samanlikne språksituasjonen i dei nordiske landa. Dette gjeld både kunnskap om kva språk som blir snakka, og kva status og rettar som knyter seg til dei
  • å gjere greie for konsekvensar fornorskingspolitikken i Noreg har hatt for samisk kultur og språk
  • å beskrive skilnader og likskapar mellom dei nordiske språka når det gjeld blant anna uttale, ordforråd og bokstavar