Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Modernisme og sosialrealisme etter 1945

Modernisme etter 1945

Innhald Form

Gullalder (1950-åra):

 • framandkjensle og meiningsløyse
  men òg samhøyrsle med naturen
 • storbyliv, populærkultur
 • mytar og religion

Nyenkelheit (1960-åra):

 • det konkrete og tinglege
 • opplevinga og oppfatninga til lesaren
  viktig
Gullalder (1950-åra):
 • fri, eksperimenterande form
 • kunstferidg språk
 • sterke bilete
 • symbolikk
 • drama: absurd teater
Nyenkelheit (1960-åra):
 • direkte språk utan bilete
 • kvardagsspråk
 • figurdikt

(Delvis frå boka)

Kjenneteikn på sosialrealistisk dikting

Innhald Form
 • realistiske framstillingar av
  samfunnsproblem
 • arbeidarliv
 • skulle bevisstgjere arbeidarklassen
 • feministiske problemstillingar
 • miljøvern
 • undertrykking av samisk kultur
 • realistisk skrivestil
 • viste gjerne fram eit eksempel på
  korleis arbeidarane skulle krevje
  rettane sine
 • dei politiske dikta/visene hadde
  sentrallyrisk form

(Frå s. 358 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Samuel Beckett (Irland)
 • Heinrich Böll (Tyskland)
 • Claes Gill
 • Gunnor Hoffmo
 • Tarjei Vesaas
 • Paal Brekke
 • Erling Christie
 • Hans Børli
 • Olav H. Hauge
 • Jan Erik Vold
 • Dag Solstad
 • Stein Mehren
 • Georg Johannesen
 • Torborg Nedreaas
 • Jens Bjørneboe
 • Agnar Mykle
 • Torborg Nedreaas
 • Kjartan Fløgstad