Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Litteraturen frå 1900 til 1945

Vel rett altnerativ

 1. Perioden mellom 1900 og 1940 var ei tid prega av

 2. Nyrealismen skil seg frå realismen i 1870-åra ved at han er

 3. Nyrealistane skriv

 4. Knut Hamsun skreiv etter 1900 store realistiske forteljingar om

 5. Sigrid Undset skreiv romanar om

 6. Kva er spesielt med den arbeiderdiktinga som ble gjeven ut på 1920- og 1930-talet?

 7. Modernistiske forfattarar etter 1900 er kjende for å

 8. Rolf Jacobsen skriv lyrikk som

 9. Kva heitte den radikale organisasjonen som utgjorde den eine sida i kulturdebatten på 1930-talet?

 10. Kva heitte den kristenkonservative organisasjonen som utgjorde den andre sida i kulturdebatten på 1930-talet?

 11. Stridstemaa i kulturdebatten var

 12. Psykoanalytisk dikting har ofte med

 13. Sentrallyrikk er lyrikk som inneheld

 14. Arnulf Øverland, Nordahl Grieg og Ingar Hagerup har det til felles at dei