Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Forestillinga om det norske

Vel rett altnerativ

  1. Kor lenge hadde Danmark og Norge vore i union ved inngangen til 1814?

  2. Når blei unionen med Sverige oppløyst?

  3. Kvifor studerte mange nordmenn i København på 1700-talet?

  4. Kva heitte foreininga til dei norske studentane?

  5. Kva meiner vi med nasjonsbygging?

  6. Kva blei viktig i den norske nasjonsbygginga på 1800-talet?

  7. I kva type litteratur meinte Herder at ein kunne finne kunnskap om eit folks kultur og språk?