Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på romantisk dikting

Innhald Form
 • dyrking av den guddommelege naturen
 • kjensler og fantasiar
 • den geniale kunstnaren
 • venstre- og høgreromantikk
 • nasjonale impulsar
 • mange språklege bilete, særleg besjeling
 • lyrikken sentral sjanger med både bundne
  og frie vers

(Frå s. 251 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Jean-Jacques Rousseau (Frankrike)
 • J.W. von Goethe (Tyskland)
 • Henrik Wergeland
 • Johan Sebastian Welhaven