Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Litteraturen frå 1945 til 1980

Vel rett altnerativ

 1. Litteraturen som blei gitt ut i åra etter krigens slutt handla om:

 2. Etterkrigslyrikken:

 3. Modernistisk prosa og drama på 1940- og 50-talet:

 4. 1950-åra kan kallast ein gullalder i norsk modernistisk lyrikk fordi:

 5. Tungetaledebatten handla om

 6. Med «nyenkelheit» meiner vi:

 7. Innkjøpsordninga som blei innført i 1965 gjekk ut på at:

 8. Jens Bjørneboe skreiv mange romanar i etterkrigstida som handla om:

 9. Torborg Nedreaas er kjend for å skrive romanar:

 10. Den sosialrealistiske litteraturen på 1970-talet:

 11. Dag Solstads breie forfattarskap inneheld:

 12. «Kvinnelitteraturen» på 1970-talet:

 13. Fornorskingspolitikken overfor samane førte til:

 14. Kirsten Paalto, Nils- Aslak Valkeapää og Mari Boine er: