Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

I dette kapitlet skal du lære ...

  • om kva som kjenneteiknar ulike talemålsvariantar i Noreg
  • at korleis vi snakkar heng saman med kva bakgrunn vi har geografisk, sosialt og etnisk
  • om ulike faktorar som påverkar språket vårt og som gjer at måten vi snakkar på endrar seg heile tida