Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Edward Snowden: ein folkefiende? – diskuter og skriv

S3.9_1.jpg

I «En folkefiende» er Dr. Stockmann varslaren som røper at byens vasskjelde er forgifta. I vår tid går Edward Snowden imot USAs styresmakter og avslører av dei driv med overvaking.

Sjå nyheitsklippet frå NRK Skole (03:55) eller les dette bakgrunnsarket: Snowden: ein folkefiende?.

Spørsmål

  • Samanlikn Snowden med Dr. Stockmann. Finn likskapar og ulikskapar. I kva grad er Snowden ein helt?

Skriveoppgåver

  • Undersøk fleire saker om varslarar. Skriv ein tekst der du presenterer ei av desse sakene med utgangspunkt i skodespelet «En folkefiende». Korleis er medias rolle i slike saker?
  • Finn ut meir om korleis Snowden-saka står i dag. Somme meiner at han bør dømmast som spion mens andre meiner avsløringane hans styrkjer demokratiet. Skriv ein artikkel der du drøftar dette spørsmålet.
  • Skriv ein resonnerande eller kreativ tekst med tittelen «Storebror ser deg!»

Fleire kjelder om Snowden-saka

«Snowden kaller ny lov for historisk seier» – artikkel frå nrk.no

«Verdens største etterretningsskandale» – artikkel på andresenblogg.no

«Snowden må ta konsekvensen av sine handlinger» – artikkel frå nytid.no.